11. Ogräsbekämpning under skördeåren | Caraway Finland Skip to main content

11. Ogräsbekämpning under skördeåren

Ifall ogräsbekämpningen har varit framgångsrik under insåningsåret är bekämpning av fröogräs under det första skördeåret obehövlig. Om man ändå är tvungen att bekämpa fröogräsen är det skäl att besprutningen görs tidigt i maj månad innan kumminplantan har hunnit täcka markytan. Markverkande bekämpningsmedel har bättre effekt om den träffar marken.

Ogräsförekomsten brukar öka med tiden i kummin och därför kan man följa med om behov uppstår för ogräsbekämpning under följande skördeår. Vi rekommenderar ändå inte en långvarig kum- minodling (inte mera än 2 skördar) eftersom ogräsförekomsten ökar så mycket att den sänker kumminskörden eller skörden uteblir helt och hållet. I så fall är det bättre att plöja ned och så t.ex. spannmål efteråt för att på det viset bekämpa problemogräs.

Undvik att använda bekämpningsmedel sent under skördeåren eftersom det finns risk för rester i kumminskörden!

Kuva
Larvbekämpning

Bekämpning av kumminmalens larver.