22. Lagring och transport | Caraway Finland Skip to main content

22. Lagring och transport

Kummin kan lagras i silos, vagn eller i storsäckar. Engångssäckar för lagring och transport kan köpas från oss. När kummin lagras är det viktigt att det täcks för att undvika fågelspillning m.m. Om kummin lagras i storsäckar, bör det lagras torrt t.ex. på träpallar. I annat fall finns risk för att fukt kan dras in med mögelbildning som följd.

Skördat kummin tas emot vid Caraway Finlands mottagningspunkt i Närpes. Kummin kan levereras i lösvikt eller i storsäckar. Då det gäller transport av kummin i storsäckar kan vi erbjuda transportfirma Prosis tjänster, men man får även använda egen transport. Vi har inget leveransavtal med någon då det gäller leverans i lösvikt.

Kuva
Prosi

Lossning av säckar som Prosi har fört till Caraway Finland.

Kummin tas emot under perioden från 1.8 till 30.6 följande år. Leveranserna sker veckovis på så sätt att varje odlare tilldelas en leveransvecka som lottas enligt postnummer. På så sätt kan odlare, om man vill, samarbeta kring leveransen.

Kuva
Leverans av kummin

Leverans av kummin i lösvikt.