12. Exempel på besprutningar | Caraway Finland Skip to main content

12. Exempel på besprutningar

FÖRBEREDELSER:

Objekt

Tidpunkt

Behandling (mängd per hektar)

Svårbekämpade ogräs såsom baldersbrå, tistel osv

I t.ex. spannmål föregående år

Ariane S 1,75-2 l

Kvickrot

På hösten efter spannmåls-
tröskning eller på våren före jordbearbetning och sådd av kummin.

Glyfosat enligt anvisningar

 

INSÅNINGSÅRET:
Kuva
Insåning

Objekt

Tidpunkt

Behandling (mängd per hektar)

A Fröogräs

1:a besprutningen görs efter sådd men före kummin har grott. (ca 10 dagar efter sådd)

Alternativ 1: Fenix 0,75-1,0 l + Goltix/Target 1,0-1,5 kg

Alternativ 2: Fenix 0,75-1,0 l + Senkor SC 0,1 l

Alternativ 3: Fenix 0,5-1,0 l + Senkor SC 0,1 l + Stomp 2 l

Glyfosat kan tillsättas i ovanstående blandningar 1-1,5 l

 

B Fröogräs

 

2:a besprutningen görs då kummin har 2 örtblad

(taggigt)

Alternativ 1: Fenix 0,3 l + Goltix/Target 0,7 kg +Lentagran 0,3 kg

Alternativ 2: Fenix 0,5 l + Goltix/Target 1-1,5 kg

Alternativ 3: Fenix 1 l + Stomp 2 l

C Kvickrot + Flyghavre

När kvickroten har 4-6 blad

Alternativ 1: Targa/Pilot/Repex 2 l + fästmedel

Alternativ 2: Targa/Pilot/Repex 3 l

D Tistel + Baldersgrå

När kummin har minst 7 blad, augusti-september

Matrigon 110-140 g/ha

 

DET FÖRSTA SKÖRDEÅRET:
Kuva
Första skördeåret

Objekt

Tidpunkt

Behandling (mängd per hektar)

A Fröogräs

Tidigt på våren före marken täcks

Alternativ 1: Goltix 0,75-1,5 kg

B Kvickrot + Flyghavre

När kvickroten har 4-6 blad

Alternativ 1: Targa/Pilot/Repex 2 l + fästmedel

Alternativ 2: Targa/Pilot/Repex 3 l

 

C Kummin malens larver

Från när larverna kläckts tills kummin blommar

Alternativ 1: Karate Zeon/Hallmark Zeon 0,05-0,075 l

Alternativ 2: Turex 1 kg

D Baldersbrå (tistel)

Efter kummintröskning,augusti-september

Matrigon 110-140 g/ha

 

DET ANDRA SKÖRDEÅRET:
Kuva
Andra skördeåret

Objekt

Tidpunkt

Behandling (mängd per hektar)

A Fröogräs

Tidigt på våren före markentäcks

Alternativ 1: Goltix 0,75-1,5 kg

B Kvickrot + Flyghavre

När kvickroten har 4-6 blad

Alternativ 1: Targa/Pilot/Repex 2 l + fästmedel

Alternativ 2: Targa/Pilot/Repex 3 l

C Kummin malens larver

Från när larverna har kläckts fram tills kummin blommar

Alternativ 1:Karate Zeon/Hallmark Zeon 0,05-0,075 l Alternativ 2: Turex 1 kg

AVSLUTAKUMMINODLINGEN:

 

 

D Avsluta kummin

Efter tröskning.

 

Behandling (mängd per hektar) Glyfosat enligt anvisningar på hösten