25. Sammanställning över bekämpningsmedel för kummin | Caraway Finland Skip to main content

25. Sammanställning över bekämpningsmedel för kummin

Produktnamn

Fenix

Goltix 70 WG

Target SC

Boxer

Lentagran WP

Stomp

Senkor SC 600

Matrigon 72 SG

Mistral/Metro

Targa Super

Pilot

Repex

Karate Zeon

Hallmark Zeon

Turex 50 WP Olika glyfosatpreparat

Får användas

Användning Tidpunkt på grund-

vattenomr.

Fröogräs Insåningsår Ja

Fröogräs Insåningsår + skördeår Ja

Fröogräs Insåningsår Nej

Fröogräs Insåningsår + efter skörd Ja

Fröogräs Insåningsår Ja

Fröogräs Insåningsår Ja Fröogräs Insåningsår Nej

Bredbladiga ogräs Insåningsår +(minst 7 kumminbladefter skörd ) Ja

Fröogräs Insåningsår (minst 5 kumminblad) Nej

Rotogräs Insåningsår+skördeår Ja

Rotogräs Insåningsår+skördeår Ja

Rotogräs Insåningsår+skördeår Ja

Kumminmal Skördeår Ja

Kumminmal Skördeår Ja

Kumminmal Skördeår Ja

Rotogräs Insåningsår + avslutning Vissa

Får användas två år efter varandra

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regntåligt h

2 h

1 h

1 h

1-2 h

2-4 h

2 h

6 h

2 h

1 h

1 h

1 h

1-2 h

1-2 h

1-6 h