9. Gödsling | Caraway Finland Skip to main content

9. Gödsling

Behovet av gödsling varierar från skifte till skifte. Därför bör analys från markkartering i första hand ligga till grund. Kontrollera tillåtna gödslingsgivor om du är med i miljöersättningssystemet. Gödsel- behovet kan indelas i behov under insåningsår och skördeår:

Insåningsår:          (kg/ha)

Kväve

Fosfor

Kalium

Mineraljordar

30-50

15-20

50-70

Lerjordar

40-60

15-20

50-70

Skördeår:             (kg/ha)

Kväve

Fosfor

Kalium

Mineraljordar

60-80

15-20

50-70

Lerjordar

70-90

15-20

50-70

 

Stallgödsel kan med fördel användas i kummin i synnerhet under insåningsåret. Oftast innehåller stallgödsel mera fosfor och kalium vilket kummin behöver under insåningsåret. Fosforgödslingen har för övrigt bättre effekt under insåningsåret eftersom gödseln då kan myllas in.

Utav spårämnen har bor betydelse för fröbildningen. Valet av gödsel beror alltså på markens närings- innehåll. En gödsel som passar ganska ofta till kummin är Yara Y6 (17-4,6-10).

Kuva
Gödsling

Gödslingen får under skördeåret påbörjas så fort marken bär.

Gödsling under skördeåret kan påbörjas så fort marken bär, ytgödslingen passar i synnerhet bra efter frostkalla nätter. Det är tveksamt om stallgödsel kan rekommenderas under skördeåren eftersom det kan innebära förhöjda bakteriehalter såsom kolibakterier i skördat kummin.

Efter skörd har det visat sig att tilläggsgödsling av kväve 20-30 kg/ha ger starkare plantor och därigenom möjlighet till större skörd följande år.

Miljöstödets krav (bl.a. gödsling) på kummin presenteras på sidan 22.